V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6--8, 2008, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Press Release

04/08/2008
Web sites of towns from Poland, Slovakia and the Czech Republic received awards in the European contest Eurocrest 2008

04/08/2008
V4DIS 2008 -- a visegrádi országok közigazgatását képviselők találkozóján nagyobb létszámú magyar delegáció vett részt

04/08/2008
V4DIS 2008 -- na stretnutí zástupcov verejnej správy krajín Visegrádu sa zúčastnila početná delegácia zo Slovenska

04/08/2008
Konferencja V4DIS 2008 -- w spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej państw Grupy Wyszehradzkiej wzięli udział także goœcie z Polski

02/04/2008
Development of eGovernment in the Visegrad countries

07/30/2007
The conference V4DIS 2008 again in early April in Hradec Kralove

V4DIS 2007 Press Release