V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6--8, 2008, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Partners

Triada Ponca

Media Partners

Moderní obec Časopis Obec & finance Obecné noviny, týždenník miest a obcí SITA Slovenská tlačová agentúra ÖNkormányzat Verejná správa Veřejná správa -- jedinný český týdeník pro státní správu a samosprávu