V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6--8, 2008, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Konferencja V4DIS 2008 -- w spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej państw Grupy Wyszehradzkiej wzięli udział także goście z Polski

04/08/2008, Praga/Hradec Kralove

Od 7 do 8 kwietnia 2008 roku w Hradec Kralove już po raz piąty odbyła się konferencja V4DIS poświęcona tematyce Społeczeństwa Informacyjnego z udziałem przedstawicieli administracji publicznej z państw Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad Four for Developing Information Society). Podobnie jak w ubiegłym roku, patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Senatu Republiki Czeskiej -- Přemysl Sobotka. Równocześnie z V4DIS przebiegał program jedenastej edycji konferencji ISSS. To ogromne przedsięwzięcie jest obecnie jednym z najbardziej znaczących spotkań przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej ze specjalistami w dziedzinie informatyzacji społeczeństwa oraz z dostawcami najnowszych technologii i usług w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym roku, poza przedstawicielami administracji publicznej pozostałych państw Regionu Wyszehradzkiego, w spotkaniu V4DIS wzięła udział grupa specjalistów z Polski, w tym Grzegorz Przybylski oraz Andrzej Janicki z Fundacji Alfa-Omega (doradca polskiego parlamentu w sprawach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Wśród gości byli obecni także reprezentanci Wałbrzycha (Agnieszka Picek, Grzegorz Ojrzanowski). Polskę reprezentowali również nagrodzeni uczestnicy międzynarodowego konkursu JuniorErb -- Łukasz Strychalski i Bogusław Tolarz, którzy wspólnie stworzyli informacyjny serwis dla mieszkańców miasta Łapy, a nagrodę w międzynarodowym konkursie Eurocrest na najlepsze strony internetowe miast, gmin i regionów odebrali przedstawiciele władz miejskich: Częstochowy -- Tomasz Salachna oraz Łęcznej -- Teodor Kosiarski.

Prestiżowe spotkanie V4DIS wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki po raz pierwszy stało się nierozłączną częścią konferencji ISSS w 2004 roku. Od tego czasu wydarzenie to wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród pracowników administracji państwowej, samorządowej oraz reprezentantów władz miast i regionów Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski i Węgier, a także innych państw graniczących z Regionem Wyszehradzkim. Uczestnicy najbardziej cenią sobie możliwości międzynarodowej wymiany doświadczeń w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej, podkreślając aspekty wspólne dla państw Grupy Wyszegradkiej -- historyczny rozwój, podobny potenciał ekonomiczny oraz równorzędną pozycję w ramach Unii Europejskiej.