V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6--8, 2008, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS 2008 -- na stretnutí zástupcov verejnej správy krajín Visegrádu sa zúčastnila početná delegácia zo Slovenska

04/08/2008, Praha/Hradec Králové

V dňoch 7.--8. apríla 2008 sa v Hradci Králové už po piaty krát konala konferencia zástupcov verejnej správy krajín Visegrádskej štvorky -- V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Oficiálnu záštitu nad akciou prevzal podobne ako vlani predseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Súbežne s V4DIS prebiehal aj program jedenásteho ročníka konferencie ISSS. Celá rozsiahla konferenčná akcia je v súčasnosti jedným z najvýznamnejších stretnutí zástupcov štátnej správy a samosprávy s odborníkmi na informatizáciu spoločnosti a s dodávateľmi moderných technológií a služieb v strednej a východnej Európe.

Na tomto ročníku stretnutia V4DIS sa okrem zástupcov verejnej správy ostatných krajín Visegrádskeho regiónu zúčastnilo viac než 7 desiatok reprezentantov štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky a ďalších inštitúcií a spoločností. Pozvanie na konferenciu prijal Ing. Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť.

Národnú radu Slovenskej republiky zastupoval Ing. Maroš Kondrót a Najvyšší kontrolný úrad SR Ján Beňo a František Tóth.

Súčasťou delegácie Slovenska boli viceprimátorka Bratislavy Anna Dyttertová, viceprimátor mesta Šaľa Ing. Jozef Mečiar, Združenie miest a obcí Slovenska zastupoval István Zachariáš, Úniu miest Slovenska generálny sekretár Marián Minarovič. Ďalej sa zúčastnili prezident IT Asociácie Slovenska Juraj Sabaka, prezident iniciativy eSlovensko Ing. Miroslav Drobný a rad ďalších zástupcov verejnej správy a súkromného sektora.

Zástupcovia Slovenska boli úspěšní aj v tradičných súťažiach, ktoré sa pri príležitosti tejto konferencie vyhlasujú. Hlavné mesto Slovenska Bratislava získalo nomináciu v súťaži Eurocrest, ktorá hodnotí webové stránky obcí, miest a regiónov v Európe. Zo súťaže mladých talentovaných tvorcov internetových projektov JuniorErb si odnesli vavríny Ľubica Lalíková z obce Hriňová a Tomáš Mitana zo ZŠ Nová Bošáca.

Prestížne stretnutie V4DIS podporované Medzinárodným visegrádskym fondom bolo po prvý krát súčasťou konferencie ISSS v roku 2004. Od tej doby zaznamenáva rastúci záujem pracovníkov štátnej správy, samospráv aj zástupcov asociácií municipalít a regiónov z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska a dokonce aj z ďalších krajín, ktoré s Visegrádskym regiónom susedia. Účastníci oceňujú predovšetkým možnosť medzinárodnej výmeny skúseností v oblasti informatizácie verejnej správy -- hlavne s ohľadom na skutočnosť, že v prípade štátov V4 ide o krajiny s spoločným historickým vývojom, podobným ekonomickým potenciálom a rovnocenným postavením v rámci Európskej únie.