V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 11--13, 2010, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Konference V4DIS v dubnu 2010 již posedmé

09/17/2009, English English, Magyar Magyar, Polski Polski

Konference V4DIS 2010 je pokračováním projektu probíhajícího od roku 2004, který se zaměřuje na využívání ICT technologií v oblasti veřejné správy a souvisejících služeb. Hlavním cílem je vytvořit platformu pro prezentaci nových a zajímavých projektů, stejně jako výměna znalostí a zkušeností na poli e-governmentu, e-turismu a dalších souvisejících oborů. Nedílnou součástí každoroční konference V4DIS je rovněž představení možností financování projektů z oblasti e-turismu, ať už z visegrádských nebo komunitních zdrojů.

V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) sleduje cíle deklarované programem maďarského předsednictví Visegrádské skupiny v oblastech vývoje a rozšiřování ICT technologií ve veřejné správě.

Hlavním událostí celého projektu bude mezinárodní konference ve dnech 11.–13. dubna 2010 v Hradci Králové. Ta významně přispěje k naplnění zmíněných priorit souvisejících s rozvojem informační společnosti na obecní a regionální úrovni i spoluprací měst a regionů v zemích V4. Hlavním tématem konference je podpora projektů z oblasti e-turismu, a to především ze strukturálních a komunitních zdrojů, a výhody plynoucí krajům a obcím z přeshraniční spolupráce v této oblasti – ať už půjde o trvalé partnerství nebo příležitostné spojení. Dalšími důležitými tématy jsou porovnání rozvoje e-governmentu a e-turismu a spolupráce i výměna zkušeností a best-practices v těchto oblastech. Tradičním cílem projektu je také umožnit širší účast mladých talentovaných lidí na správě věcí veřejných prostřednictvím zvláštní soutěže mladých talentů-programátorů, webdesignérů apod. Na programu je rovněž pracovní setkání zástupců ministerstev vnitra zemí V4.

Další tématickou oblastí konference bude komunikační a informační strategie zkvalitnění výměny informací mezi zeměmi Visegrádu s důrazem na využití městských webů a propagace oficiálních zdrojů skupiny V4.

Očekávaný přínos a pozitivní stimul přinese také soutěž Eurocrest věnovaná nejlepším městským a municipálním službám.

Záštitu konferenci V4DIS podobně jako v předchozích létech poskytl předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Letošní ročník konference taktéž podpořil Mezinárodní Visegradský fond.