V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6--8, 2008, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Každoročně sleduji královéhradecké setkání s velkým zájmem

04/10/2008, English English

Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR

říká předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, který poskytl konferenci V4DIS osobní záštitu a jednání s partnery ze zemí Visegrádského regionu se účastnil.

"Každoroční rostoucí účast na této královéhradecké konferenci, která je navíc spojena s mezinárodní konferencí LORIS a visegrádskou konferencí V4DIS, dokazuje, že organizátoři této akce opravdu nedělají svoji práci nadarmo. Problematika eGovernmentu je zde projednávána nejen na vysoké úrovni po stránce teoretické, ale důležitým prvkem je účast lidí z regionů, kteří tuto politiku uvádějí reálně do života. Pokud se český eGovernment někam posunul, mají na tom tito nadšenci velký podíl, protože často v předstihu a iniciativně vyzkoušeli v boji s byrokracií své vlastní projekty a vytvořili tak cenné podněty k řešení těchto úkolů na celostátní úrovni. Za to si zaslouží naše uznání."

"Já osobně sledují každoročně královéhradecké setkání s velkým zájmem. Jako předsedu českého Senátu mě k tomu vedou především dvě věci. Tou první je zájem Senátu o komunikaci státu s občanem, snižování byrokratické zátěže a zvyšování transparentnosti správy věcí veřejných. Hodně našich senátorů přišlo do velké politiky z komunální sféry a proto mají velké pochopení pro myšlenku využití informatiky pro efektivní výkon veřejné správy a poskytování kvalitních a moderních služeb občanům. Druhou částí mého zájmu o konferenci je pak účast partnerů ze zemí Visegrádu, která mi potvrzuje, že regionální spolupráce a výměna zkušeností i v rámci širších globálnějších procesů má hluboký smysl."