V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 3—5, 2016, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS již potřinácté

13.04.2016, English English

Současně s národní konferencí ISSS se uskutečnila již potřinácté i tradiční mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Setkání zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky opět přivítalo řadu významných hostů nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí. Oficiální záštitu konferenci tradičně poskytl místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Akce se jako obvykle zúčastnily desítky zástupců veřejné správy ze zemí V4 a řada tuzemských i zahraničních odborníků věnujících se problematice informatizace společnosti a reformě veřejné správy.

Během slavnostního zahájení konference V4DIS v pondělí dopoledne připomněl výkonný ředitel Tomáš Renčín i památku generálního sekretáře Únie miest a obcí Slovenska Mariána Minaroviče, který zemřel 4. března tohoto roku a který se v uplynulých dvou dekádách nejen výrazně zasloužil o rozvoj e-governmentu na Slovensku, ale celou dobu také velmi úzce spolupracoval na koncepci konference ISSS/V4DIS. Na zahájení konference V4DIS se dále aktivně podíleli Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který je tradičním spoluorganizátorem mezinárodní části konference, István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávného kraja, a řada dalších osobností z ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Moderátorem zahájení byl Jaroslav Šolc, radní městské části Praha 2.

Hlavními tématy letošního ročníku konference bylo tradiční hodnocení rozvoje e-governmentu v zemích Visegrádu, stejně jako informace o klíčových projektech, které se v uplynulém roce podařilo rozpracovat nebo dokončit. Prostor v programu jako obvykle dostaly i projekty týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, zkušenosti z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou a ukázky best practices. Během diskusí se poměrně často navazovalo na rozsáhlý projekt LDA-V4, o němž se hovořilo už během předchozích visegrádských setkání a který pod vedením Kraje Vysočina a jejích partnerů ze všech zemí V4 v posledních letech důkladně zmapoval stav rozvoje informatizace veřejné správy v celém regionu.

Hlavním organizátorem konference V4DIS byl spolek Český zavináč, spolupořadatelem již poněkolikáté Kraj Vysočina a na celkové koncepci akce se významně podílela města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2016 byly vedle obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer v Klicperově divadle, slavnostní vyhlášení cen mezinárodní soutěže Eurocrest či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří obdrželi pamětní listy místopředsedy Senátu Parlamentu ČR.