V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6—8, 2014, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS 2014 – visegrádská konference již pojedenácté

06.04.2014, Hradec Králové

Nedílnou součástí konference ISSS 2014, která se bude konat ve dnech 6.–8. dubna v Hradci Králové, je již jedenáctý ročník mezinárodního setkání V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Konference zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky jako obvykle přivítá řadu významných hostů nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí. Konferenci letos poctí osobní návštěvou místopředsedkyně EK a komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes, účast přislíbil i místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a jednání konference bude sledovat i ředitelka Mezinárodního visegrádského fondu Karla Wursterová. V programu setkání nebude jako obvykle chybět hodnocení rozvoje e-governmentu v zemích Visegrádu, stejně jako informace o klíčových projektech, které se podařilo rozpracovat nebo dokončit, a to včetně rozsáhlého projektu LDA V4, jehož hlavním realizátorem byl v uplynulých letech Kraj Vysočina a na němž se podílela řada partnerů ze všech zemí regionu V4. Mimochodem, Kraj Vysočina je i spoluorganizátorem letošního ročníku konference V4DIS.

Konference V4DIS je tradiční součástí dlouhodobého projektu, který byl zahájen v roce 2004 a jenž se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií ve státní správě a samosprávě zemí V4, vývoj moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci vybraných projektů. Stejně jako v předchozích létech podpořil konferenci i letos Mezinárodní visegrádský fond (IVF). Podobně jako v minulosti také letos poskytuje konferenci osobní záštitu Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, který každoročně zdůrazňuje, že spolupráce a výměna zkušeností sousedících zemí s podobnou ekonomikou, historickým vývojem i řadou společných problémů je mu velice blízká.

V rámci programu konference V4DIS budou vyhlášeny výsledky populárních mezinárodních soutěží, jako je například Eurocrest nebo klání mladých tvůrců webových stránek JuniorErb. S oceněnými „juniory“ se během pondělního dopoledne setká i komisařka Neelie Kroes a předá jim pamětní listy. Zástupci obcí a měst nominovaných na letošní ocenění Eurocrest převezmou ceny v tradiční projektové laboratoři.