V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 7—9, 2013, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Konference V4DIS již podesáté

15.01.2013, Praha, English English

Ve dnech 7.–9. dubna 2013 se v Hradci Králové uskuteční již desátý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Konference zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky tradičně doprovodí renomovanou národní akci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) a jako obvykle se dá očekávat účast řady významných hostů nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí. Velice nadějně vypadá i návštěva vysokého představitele Evropské komise, přítomni by měli být i oficiální koordinátoři e-governmentu (tzv. „digitální šampioni“) ze zemí V4. Významnou součástí programu bude letos prezentace výsledků rozsáhlého visegrádského projektu LDA-V4 (Lokální digitální agenda v zemích V4), na němž se pod taktovkou Kraje Vysočina podíleli odborníci, zástupci veřejné správy i asociace a iniciativy ze všech čtyř středoevropských zemí.

Konference V4DIS je tradiční součástí dlouhodobého projektu, který byl zahájen v roce 2004 a jenž se zaměřuje se na využití informačních a komunikačních technologií ve státní správě a samosprávě zemí V4, vývoj moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci vybraných projektů. Podobně jako v předchozích létech podpořil konferenci i letos Mezinárodní visegrádský fond (IVF).

Osobní záštitu konferenci V4DIS poskytl podobně jako v předchozích létech Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, kterému je spolupráce a výměna zkušeností sousedících zemí s podobnou ekonomikou, historickým vývojem i řadou společných problémů velice blízká. „Jako politika mě těší spojení královéhradeckého setkání s partnery ze zemí Visegrádu, které mi potvrzuje, že meziregionální spolupráce a výměna zkušeností i v širším kontextu má hluboký smysl, a to jak na odborné, tak parlamentní úrovni,“ poznamenal Přemysl Sobotka při zahájení loňského ročníku.

Mezi hlavními tématy konference opět nebudou chybět projekty z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, zkušenosti z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou a ukázky best practices. Součástí programu bude i slavnostní vyhlášení cen mezinárodní soutěže Eurocrest či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb.