V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 7—9, 2013, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Lokální digitální agenda v regionu V4

15.01.2013, English English

Projekt LDA-V4 (Lokální digitální agenda v zemích V4), který mapoval stav veřejné správy Visegrádského regionu více než 18 měsíců a jehož hlavním realizátorem je Kraj Vysočina, je prakticky u konce. Výsledky projektu a následná doporučení budou samozřejmě prezentovány v rámci programu konference ISSS/V4DIS 2013 v Hradci Králové.

Poznatky, získané během spolupráce subjektů veřejné správy, asociací a institucí z členských zemí Visegrádu – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska – V4 byly doplněny diskusemi partnerů a vyjádřeními jejich představitelů k sadě otázek zaměřených na uplatnění ICT v územní samosprávě. Závěrečné hodnocení se orientuje především na vnímání významu ICT v kontextu jiných rozvojových priorit a potřeb samospráv, na prioritní témata z oblasti informatizace, dosažené úspěchy, problémy k řešení, uplatňování strategického plánování, vztah samospráv a státu, spolupráci v mezinárodním měřítku či mechanismy financování ICT projektů.

Svá stanoviska poskytli Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky (do října 2012), Dan Jiránek, předseda SMO ČR, primátor statutárního města Kladna, Eva Vorlíčková, radní hl. m. Prahy pro oblast informatiky, Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Marián Minarovič, generální sekretář Únie miest Slovenska, István Zachariaš, primátor města Moldava nad Bodvou, Andrzej Janicki, prezident nadace Alfa Omega a Barbara Szymanska, CIO města Gdansk. Úryvky z jejich vyjádření jsou uvedeny v úvodu závěrečné publikace, kterou je zájemcům k dispozici na stránkách www.kr-vysocina.cz/LDA-V4, případně u jednotlivých partnerů projektu.

Témata týkající se ICT a e-governmentu v územních samosprávách byla rovněž diskutována za účasti partnerů projektu na konferencích ISSS/V4DIS 2012, kongresu ITAPA v Bratislavě a při dalších pracovních setkáních na národní úrovni. Aktivity projektu LDA-V4 byly rovněž prezentovány na semináři za účasti zástupců Evropské komise a dalších regionu EU v Bruselu.

pk