V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1—3, 2012, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Conference Agenda

Monday, April 2, 2012

Main Hall

10.30–12.00

Ceremonial opening of the ISSS/V4DIS 2012 conference

RNDr. Petr Nečas, předseda, Vláda ČR
MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Jan Kubice, ministr, Ministerstvo vnitra
dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně, Český statistický úřad
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
RNDr. Igor Němec, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek, Ministerstvo financí
JUDr. Radek Šmerda, PhD., náměstek, Ministerstvo vnitra
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek, Ministerstvo vnitra
Mgr. Jan Sixta, náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Petr Nosek, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví
Jiří Žák, náměstek, Ministerstvo dopravy
Ing. Dan Jiránek, předseda, Svaz měst a obcí ČR
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
JUDr. Jeroným Tejc, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Město Hradec Králové
Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie o. s.
Ing. Pavel Kysilka, CSc., generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel, IBM Česká republika, spol. s r. o.
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2012

Eliska Hall

18.30–19.15

Organisational meeting of the winning projects of Golden Crest a Junior Crest competition

Meeting Hall

16.45–17.30

ICT without barriers

Online interpreting for persons with impaired hearing as a way to open government ČR se zavázala 28. 10. 2009 přistoupením k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením k potlačování diskriminace, kterou by mohli na základě svého zdravotního postižení znevýhodnění občané pociťovat. Online tlumočnická služba a její dostupnost je klíčovým faktorem vzájemné komunikace neslyšících se slyšícími. Zajištění této jednoduché služby na úřadech radikálním způsobem usnadňuje soběstačnost neslyšících a podporuje rovný přístup handicapovaných k informacím. Neslyšící člověk tak na úřadě vyřídí vše, co potřebuje, aniž by jej musel tlumočník doprovázet nebo úřady musely zajišťovat znakující úředníky.

Ivana Malá, iCORD International s. r. o.; Marie Horáková, The career counseling agency for deaf, o. s., 15'

Improved accessibility can help every user Přístupnost webu je i přes veškerou osvětu v této oblasti stále vnímána jako záležitost „několika málo nevidomých“, kvůli které se jí řada tvůrců webu nechce věnovat. Pojďme se společně podívat na to, jak pravidla přístupnosti mohou pomoci všem uživatelům webu – obzvlášť v době masivního nástupu chytrých telefonů a dalších zařízení, ze kterých lze na web přistupovat.

Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., 15'

Simultaneous online transcription for deaf On-line simultánní přepis pro osoby se sluchovým postižením je jednou z možností jak zajistit plnohodnotnou komunikaci s osobami se sluchovým postižením. V prezentaci Vás seznámíme s již připraveným řešením včetně ukázky.

Martin Novák, Czech union of deaf, 15'

Questions and discussion

Visegrad Lounge

9.00–9.10

Ceremonial opening of the V4DIS 2012 conference

Přemysl Sobotka, prime vicechairman, Senate of the Czech Republic
Jiří Běhounek, president, Vysocina region
Marian Minarovič, general secretary, Union of municipalities of Slovakia
Tomáš Renčín, executive director, ISSS/V4DIS 2012 Conference

9.10–10.15

e-government projects in V4 countries

On improvement of e-Administration methods and tools as vehicle to national power leverage

prof. dr. hab. Andrzej Janicki, Catholic University of Lublin, Military Institute of Medicine Aviation in Warsaw; Monika Walczak, Ministry of Foreign Affairs of Poland, 15'

The road ahead: CEE IT market trends managers and planners should know Knowing where we stand is invaluable when it comes to making big (and even small) IT decisions. How do the countries of the V4 compare in terms of IT spending per capita and IT spending by government? What does this tell us about a citizenry's readiness for e-government? How are major trends alike Big Data and cloud computing likely to impact government IT spending priorities? How are reactions to low budgets – insourcing, migrating to open source software – likely to change the shape of IT in Central and Eastern Europe? And to what extent can business intelligence lead to not just improved service, but improved lives? Using a mix of data and examples, this presentation helps to answer these questions.

Zoltan Komaromi, IDC CEMA s. r. o., 15'

Introduction of the LDA-V4 project

Petr Pavlinec, Jaroslav Šolc, Vysocina region, 20'

First e-refendum in V4 countries V rámci budovania eGovernmentu na lokálnej úrovni mesto Turčianske Teplice v spolupráci s akademickou obcou a súkromným sektorom navrhli a realizovali unikátny projekt eReferenda (elektronický prieskum verejnej mienky). eReferendá sú súčasťou nástrojov priamej demokracie, prostredníctvom ktorých sa výrazne podporuje participácia občanov na rozhodovaní o veciach verejných. Cieľom prezentácie je popísať proces prípravy legislatívneho rámca mesta a jeho zosúladenie so súčasne platnou legislatívou SR, spôsob realizácie prvého eReferenda, odprezentovať výsledky prvého elektronického prieskumu verejnej mienky, ako aj odprezentovať nadobudnuté poznatky z realizácie eReferenda v priestore V4.

Michal Sygút, Pavol Terpák, City of Turčianske Teplice, 10'

Advances in informatisation of self government in V4 Změny ve struktuře způsobů komunikace obcí různých velikostí v souvislosti s rozvoje českého e-Governmentu

Tomáš Lechner, University of Economics in Prague, 5'

13.30–15.25

e-tourism

Introductory speeches

Zdeňka Horníková, Parliament of the Czech Republic; Lidie Vajnerová, Associtation of regions; Aleš Hozdecký, Ministry of regional developement, 5'

National information systems with aspects to the upcoming changes of legislature

Aleš Hozdecký, Ministry of regional developement, 15'

Contemporary ICT trends in e-tourism

Petr Moc, National agency CzechTourism, 15'

Bardo: utilisation of ICT in touristicMiejskie Trasy Turystyczne – wykorzystanie technologi cyfrowej dla turystyki

Grazina Cal, City of Bardo, 10'

Monitoring of visit rate of selected touristic places with the data of the mobile phone networks' operators

Mojmír Mikula, National Agency CzechTourism, 15'

AV technologies in tourism, museum and galleries - actual trends

Pavel Hajský, AV MEDIA, a. s., 10'

Online communication as one of the main factors of the tourism developement Online videokonferenční komunikace je efektivní cestou ke zvýšení interakce mezi turisty a informačním centrem, které se stará o rozvoj cestovního ruchu v dané zemi. Poskytování informací online a využívání takových nástrojů, jakým je překládaný chat (každý mluví svým rodným jazykem a chat komunikaci automaticky překládá), umožňuje efektivní komunikaci mezi turisty a pracovníky informačních center. Komunikovat je možné nejen z počítače, ale také z „chytrých“ telefonů. Stejně efektivní nástroj dávají online komunikační technologie do rukou měst a obcí z různých regionů a zemí k jejich vlastní prezentaci. Mohou tak plně spolupracovat online na dálku, ale přesto naživo.

Jaroslav Čech, Josef Havaš, iCORD International s. r. o., 15'

How the visitors/tourists choose their vacation destinations? Příspěvek se bude zabývat rozhodovacím procesem výběru dovolené / výletu, jakou roli hraje komunikace a na co návštěvníci slyší nejvíce. Celkově se bude věnovat trendům v destinačním marketingu a jeho efektivitě při zvyšování návštěvnosti.

Michal Straka, Ipsos Tambor, 15'

Bratislavská municipal card as a model project of succesfull cooperation between self government and private sector (best practice)

Marek Papajčík, Hlavné mesto Bratislava, 15'

Questions and discussion

Congress Centre Aldis

20.00

Evening social program: GoldenCrest, JuniorCrest and EuroCrest awards


Tuesday, April 3, 2012

Eliska Hall

9.30–11.00

Working meeting of the GoldenCrest (CZ+SK), JuniorCrest and EuroCrest competitors

11.00–12.30

Internet, pirates and freedom (from the printing press to SOPA/PIPA, ACTA and Megaupload) - seminar for the participants

prof. Jiří Zlatuška, Masaryk University in Brno