V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1—3, 2012, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Projekt Local Digital Agenda in the V4 Countries – V4 web (strategický grant Mezinárodního visegrádského fondu)

12.01.2012, English English

V programovém schématu připravované konference V4DIS 2012 nebudou chybět ani informace o projektu Local Digital Agenda in the V4 Countries (LDA), který probíhá již od druhé poloviny roku 2011. Na jeho realizaci se formou strategického grantu podílí Mezinárodní visegrádský fond a je zaměřen především na prezentaci úspěšných projektů e-governmentu v ČR v kontextu evropských i národních strategií a vzájemnou výměnu zkušeností. Součástí projektu jsou samozřejmě také diskuse nad dalším rozvojem elektronizace veřejné správy v zemích V4, porovnání klíčových bodů v národních strategiích a programech a definice příležitostí pro další rozvoj, stejně jako naplánování dalších kroků a podpora a zároveň zviditelnění fungující spolupráce na úrovni zemí Visegrádu.

„Prezentace na širším mezinárodním poli, získávání nových a obnovování starších kontaktů i aktivní zapojení do jednání a diskusí vnímáme jako velmi důležitou součást naší snahy o rychlejší rozvoj informatizace společnosti a pokrok v oblasti e-governmentu,“ říká István Zachariáš, primátor slovenského města Moldava nad Bodvou. „Neméně zajímavá je pro nás i možnost využití analýz a přehledu situace v celé Visegrádském regionu, inspirace příklady dobré praxe či získání podkladů pro další práci.“

Do projektu LDA se aktivně zapojila řada zástupců samospráv zemí V4, subjektů, které se na rozvoji e-governmentu a přípravě digitální agendy podílejí, zástupci profesních sdružení a asociací. Hlavním realizátorem je Kraj Vysočina, mezi partnery pak nechybí sdružení Český zavináč, ICT Unie, SMO ČR, Hradec Králové (ČR), Bratislava, Moldava nad Bodvou, Nitranský kraj, Únia miest Slovenska, sdružení Slovensko (SR), Alfa Omega Foundation, Radkow, Gdaňsk (Polsko) a město Karcag (Maďarsko).