V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 1—3, 2012, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Konference V4DIS 2011 je minulostí

06.04.2011, English English

Souběžně s programem čtrnáctého ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) se ve dnech 4. a 5. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (Česká republika) se uskutečnil již osmý ročník mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), na níž se každoročně scházejí zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky. Tato akce je součástí dlouhodobého projektu zahájeného v roce 2004, který se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií v celé oblasti veřejné správy, zavádění moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci špičkových projektů, a to v širším středoevropském kontextu. Konferenci V4DIS 2011 tradičně podporuje Mezinárodní visegrádský fond a slavnostní zahájení proběhlo za účasti jeho výkonného ředitele Petra Vágnera.

Záštitu nad konferencí V4DIS 2011 převzal podobně jako v předchozích létech MUDr. Přemysl Sobotka, první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, který pravidelně zdůrazňuje, že "podobné akce spolehlivě potvrzují, že regionální spolupráce a výměna zkušeností mají hluboký smysl, zvlášť když se jedná o sousední země s podobnou ekonomikou, historickým vývojem i řadou společných problémů."

"V současné době se snažíme pokračovat v hledání a rozvíjení aktivit, které napomáhají sbližování lidí v celém regionu," říká ředitel Mezinárodního visegrádského fondu PhDr. Petr Vágner, CSc. "Konference V4DIS je jednou z příležitostí, které tento cíl naplňují v oblasti veřejné správy a předávání zkušeností s implementací moderních služeb pro občany zemí V4."

Právě podpora výměny zkušeností v oblasti rozvoje e-governmentu a souvisejících oblastí jako je například e-turismus, je hlavním cílem konference V4DIS. "V posledních létech se podařilo s podporou Mezinárodního visegrádského fondu vytvořit z tohoto pracovního setkání zástupců veřejné správy zemí V4 stabilní pracovní platformu," říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. "Věřím, že letošní konference opět přispěla k dalšímu rozvoji informační společnosti na obecní i regionální úrovni, stejně jako k posílení spolupráce měst a regionů v zemích V4."

Mezi hlavními tématy jako obvykle nechyběly projekty z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, zkušenosti z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou a ukázky best practices. V letošním roce se na pořadu jednání objevila i problematika e-inclusion a témata související s bezbariérovým přístupem na portály a webové stránky.

Součástí programu konference V4DIS 2011 bylo i předání ocenění vítězům soutěže JuniorErb pro mladé tvůrce internetových projektů z oblasti veřejné správy a soutěžící dostali v rámci Projektové laboratoře prostor pro prezentaci svých projektů. Ocenění v rámci soutěže Eurocrest převzali zástupci města Hranice (ČR), slovenské Bratislavy a polské Poznaně.

Hlavním organizátorem konference V4DIS 2011 bylo sdružení Český zavináč, na přípravě akce se dále podíleli Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a partneři ze zemí V4 – Únia miest Slovenska, města Karcag a Encs (Maďarsko) a nadace Alfa-Omega Foundation a město Poznaň (Polsko).