V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 11--13, 2010, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Visegrádská konference V4DIS 2010

04/19/2010, English English

Souběžně s bohatým programem národní konference ISSS 2010 se ve dnech 12.–13. dubna v Hradci Králové uskutečnil již sedmý ročník visegrádské konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V pondělí 12. 4. dopoledne proběhlo ve Visegrádském salonku kongresového centra Aldis slavnostní zahájení, a to za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, výkonného ředitele Mezinárodního visegrádského fondu Petra Vágnera, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, zplnomocněnce Úřadu vlády SR Pavola Tariny, ředitele konference ISSS/LORIS/V4DIS Tomáše Renčína a za přítomnosti řady dalších zástupců veřejné správy zemí Visegrádu.

Konference V4DIS 2010 je pokračováním projektu probíhajícího již od roku 2004. Program letošního visegrádského setkání se zaměřil především na aktuální stav rozvoje e-governmentu v celém regionu V4 a pak na tradiční problematiku e-turismu, hlavně s ohledem na informační turistické systémy pro podporu cestovního ruchu jak na evropské, tak na municipální úrovni a propagaci turistických destinací.

Součástí programu konference V4DIS 2010 bylo i předání ocenění vítězům populární soutěže Eurocrest, stejně jako soutěže JuniorErb pro mladé tvůrce internetových projektů z oblasti veřejné správy – soutěžící ze všech zemí Visegrádu dostali prostor i pro prezentaci oceněných projektů v projektové laboratoři. Za své projekty rovněž obdrželi pamětní listy z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR.