V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 5--7, 2009, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS 2009 ponownie częścią konferencji ISSS

01/23/2009, Česky Česky, English English, Magyar Magyar, Slovensky Slovensky

Na początku kwietnia(6.--7. 4. 2009) w ramach dwunastej edycji konferencji ISSS, która jest jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli administracji publicznej ze specjalistami w dziedzinie informatyzacji społeczeństwa oraz z dostawcami nowoczesnych technologii i usług w Europie, odbędzie się już po raz szósty wyszehradzka konferencja V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

To prestiżowe wydarzenie wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Europejski stało się po raz pierwszy w 2004 roku częścią konferencji ISSS i od tego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz wśród reprezentantów związków miast i regionów z Czeskiej Republiki, Polski, Węgier jak również i z państw, które z Wyszehradzkim regionem sąsiadują. Konferencja odbędzie się tak jak i w ubiegłych latach pod patronatem Marszałka Senatu Czeskiej Republiki -- Přemysla Sobotki, który podczas ubiegłorocznego uroczystego rozpoczęcia konferencji podkreślił fakt,że stanowi ona wystarczającą przestrzeń dla "praktycznych bodźców i doświadczenia ludzi z praktyką."

Również uczestnicy poprzednich konferencji V4DIS co roku doceniają szerokie możliwości międzynarodowej wymiany doświadczeń w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej, głównie ze względu na fakt,że państwa V4 łączy wspólny historyczny rozwój, podobny potenciał ekonomiczny oraz równorzędna pozycja w ramach Unii Europejskiej.