V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 5--7, 2009, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS 2009 opět součástí konference ISSS

01/23/2009, English English, Magyar Magyar, Polski Polski, Slovensky Slovensky

Počátkem dubna (6.--7. 4. 2009) se v rámci dvanáctého ročníku konference ISSS, která je jedním z nejvýznamnějších setkání zástupců veřejné správy s odborníky na informatizaci společnosti a dodavateli moderních technologií a služeb v Evropě, uskuteční již pošesté i visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

Tato prestižní akce podporovaná Mezinárodním visegrádským fondem byla poprvé součástí konference ISSS v roce 2004 a od té doby zaznamenává mimořádný zájem pracovníků státní správy, samospráv i zástupců asociací municipalit a regionů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska a dokonce i řady dalších zemí, které s Visegrádským regionem sousedí. Svoji osobní záštitu konferenci poskytl podobně jako v minulém roce předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Ten v roce 2008 během slavnostního zahájení konference vyzdvihl především fakt, že je zde dostatek prostoru "pro praktické podněty a zkušenosti lidí z praxe."

Také účastníci předcházejících ročníků konference V4DIS každoročně oceňují především široké možnosti mezinárodní výměny zkušeností v oblasti informatizace veřejné správy, a to hlavně s ohledem na skutečnost, že v případě států V4 jde o země se společným historickým vývojem, podobným ekonomickým potenciálem a rovnocenným postavením v rámci Evropské unie.