České předsednictví Visegrádu

, English

Od 1. července 2019 do 30. června 2020 předsedá Česká republika Visegrádské skupině – do tohoto období spadá i konání dalšího, již sedmnáctého, ročníku konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), která se uskuteční ve dnech 20.–21. dubna souběžně s národní konferencí ISSS v Hradci Králové. Mezi priority českého předsednictví patří další rozvoj spolupráce ve formátu V4+ a posílení koaličního potenciálu v rámci EU.

Rozvoj e-governmentu i celková digitalizace života patří ve všech členských i spolupracujících zemích k důležitým tématům, takže je velmi pravděpodobné, že se o nich bude diskutovat i na konferenci V4DIS ve větším formátu než obvykle.

V4 Reasonable Europe–Czech Presidency of the Visegrad Group 2019/2020