Zhodnotenie konferencie ISSS/V4DIS 2019

Únia miest Slovenska dlhodobo spolupracuje s partnermi v Českej republike a to Sdružením Český zavináč a Triada, s. r. o., impulzom pre zahájenie dlhoročnej spolupráce boli úspechy slovenských miest v českej súťaži Eurocrest a následne v projekte Zlatý erb.sk, ktorý sa už vyše 15 rokov vyhlasuje na Slovensku.

Iniciátormi tejto spolupráce boli Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska a Miroslav Drobný, prezident e-Slovensko a Združenia informatikov samospráv Slovenska.

Od roku 2004 sa slovenská delegácia pod vedením zástupcov ÚMS a ZISS pravidelne zúčastňuje na konferencii ISSS v Hradci Králové, ktorá má veľmi vysokú odbornú úroveň a veľmi bohatú účasť prednášateľov, vystavovateľov a účastníkov a to nielen z Českej republiky, ale aj zo štátov V4 a celej Európy.

Vysoko kvitujeme, že tejto konferencie sa zúčastňujú najvyšší ústavní činitelia Českej republiky, predstavitelia Poslaneckej snemovne a Senátu Parlamentu ČR, členovia vlády na čele s jej premiérom, zástupcovia samosprávnych krajov, ako i miest a obcí a ďalší odborníci na túto agendu.

Oceňujeme, že v rámci programu okrem udeľovania Zlatého erbu sa udeľuje aj Junior erb a takýmto spôsobom sa motivuje a vychováva mladá generácia.

Sme radi, že aj zástupcovia Slovenskej republiky a osobitne našich miest, obcí či samosprávnych krajov sa nielen zúčastňujú, ale aj prezentujú výsledky, ktoré dosiahli v rozvoji e-governmentu a informatizácie spoločnosti.

Mesto Hradec Králové a Kongresové centrum Aldis je veľmi dobrým výberom a každý rok ponúkajú vysoký štandard a zároveň zaujímavé novinky. Príjemným spestrením je aj spoločenská stránka a slávnostný galavečer.

Veríme, že naša spolupráca bude úspešne pokračovať aj v ďalšom období na prospech našich miest a štátov, a hlavne ich obyvateľov.

Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS

Ján Ferenčák, primátor města Kežmarok

Konferencia ISSS/V4DIS patrí medzi podujatia zorganizované na vynikajúcej úrovni, o čom svedčí aj veľké množstvo odborníkov, ktorí sa každoročne stretávajú pod jednou strechou v Hradec Králové. Oblasti, ktoré boli tohto roku prezentované, nás všetkých bezpochyby trápia. Práve táto konferencia prichádza s podnetnými myšlienkami a riešeniami, ktoré ponúkajú odpovede na mnohé otázky. Budúcnosť patrí práve digitálnej komunikácii a je veľmi dôležité v tomto trende spoločne postupovať.

Ján Ferenčák, primátor města Kežmarok