V4DIS 2019 – již pošestnácté

, English

Šestnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) se tradičně odehraje souběžně s národní konferencí ISSS, tentokrát ve dnech 1. a 2. dubna 2019. Na dvoudenní konferenci v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové se opět sejdou zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří se věnují problematice informatizace společnosti, rozvoji e-governmentu a reformě veřejné správy, s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku.

V programu, který se bude částečně prolínat s prezentacemi a diskuzemi probíhajícími v rámci národní konference ISSS, se objeví informace o zajímavých projektech e-governmentu, které se v jednotlivých zemích podařilo rozpracovat nebo dokončit, představí se řada příkladů dobré praxe a diskutovat se bude o hlavních výzvách a plánech v oblasti informatizace veřejné správy a digitalizaci života. Na pořad jednání zcela jistě přijde i hodnocení stavu e-governmentu, další rozvoj konceptu „smart cities“ a „smart regionů“ a hovořit se bude i o některých projektech v rámci přeshraniční či mezinárodní spolupráce nebo využití moderních technologií v oblasti turistického ruchu a podpory turistických destinací.

Součástí oficiálního programu konference V4DIS bude opět pondělní odpolední blok přednášek a worskhop účastníků soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“, kterého se tradičně účastní i zástupci Senátu Parlamentu ČR a řada dalších významných představitelů veřejné správy ČR i dalších zemí. V jednání je v současné době i další setkání zástupců České národní koalice pro digitální pracovní místa a jejich partnerských koalic v ostatních zemí V4.

Hlavním organizátorem konference V4DIS je tradičně spolek Český zavináč, spolupořadatelem pak Kraj Vysočina, který byl v minulých letech hlavním realizátorem rozsáhlého projektu LDA-V4 mapujícího stav informatizace veřejné správy v regionu V4, a na celkové koncepci akce se významně podílejí města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2019 bude vedle obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer v Klicperově divadle či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří obdrží pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR.