News Archive

Podpora spolupráce mezi ČR a Slovenskem v oblasti e-governmentu

Hodnocení konference V4DIS 2018 ze strany hostů ze zemí V4

V4DIS 2018 – popatnácté s ISSS

Patnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), který se uskutečnil ve dnech 9. a 10. dubna 2018 souběžně s národní konferencí ISSS, letos oficiálně podpořil i Visegrádský fond. Na dvoudenní konferenci v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové se setkali zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří se věnují problematice informatizace společnosti, rozvoji e-governmentu a reformě veřejné správy, s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku. (more)

Videozáznam slavnostního zahájení 2018

V4DIS 2018 – společně s ISSS již popatnácté

, Hradec Králové

Patnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), který se koná ve dnech 9. a 10. dubna 2018 jako obvykle souběžně s národní konferencí ISSS, letos oficiálně podpořil i Mezinárodní visegrádský fond. Na dvoudenní konferenci v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové se setkávají zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří se věnují problematice informatizace společnosti, rozvoji e-governmentu a reformě veřejné správy, s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku i manažery firem, dodávajících služby a technologie do tohoto segmentu. (more)

Komentáře zástupců partnerů z Maďarska ke konferenci V4DIS 2018

„Úgy gondoljuk, hogy a V4 országai között létrejött informatizációs együttműködés nagyon fontos, hiszen a mai digitalizált és online világban a közigazgatás ügyfél-barátabbá tétele elsősorban az internet segítségével valósulhat meg, azáltal, hogy online felületen tudják az állampolgárok az ügyeiket intézni, szinte ’home office-ban’. A V4DIS, vagy a hozzá hasonló tematikájú konferenciákat rendkívül hasznosnak találjuk, hiszen itt van mód és lehetőség az abban részt vevő partnerekkel való kölcsönös véleménycserére, a különböző gyakorlati tapasztalatok megosztására. (more)

V4DIS 2018—themes and guests

, Česky

This year V4DIS conference key themes will include state of e-government at the local level and its further development, “smart cities” and “smart regions” concepts or ICT utilization in promoting areas interesting from the touristic point of view—and all that mainly from the point of view of the V4 region. There will be also interesting speeches concerning further development of cross-border cooperation, using geoinformation or experience in modern technologies implementation in the wide spectrum of areas connected with public administration. (more)

ISSS/V4DIS conference among the EU events

V4DIS 2018 was supported by the International Visegrad Fund

, Česky

The fifteenth year of the conference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), which will be held in the days of 9 and 10 April 2018 as usual simultaneously with the national conference ISSS, was officially supported also by the International Visegrad Fund. At the two-day conference in the Aldis Congress Centre in Hradec Králové there will meet representatives of public administration from the Visegrad Four countries, who deal with the issue of society informatization, e-government development and public administration reform. They will meet local as well as foreign experts in this issue as well as managers of firms supplying their services and technologies to this segment. (more)

V4DIS 2018–Visegrad conference already for the fifteenth time

, Česky

In the days of 9 and 10 April 2018 simultaneously with the national conference ISSS there will be held already for the fifteenth time the traditional international conference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Representatives of public administration from the Visegrad Four countries that deal with the issue of society informatization, e-government development and public administration reform will once again meet in the Aldis Congress Centre in Hradec Králové and will welcome a number of colleagues from other European countries as well as tens of local and foreign experts. (more)

V4DIS 2017