V4DIS 2018 – popatnácté s ISSS

Patnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), který se uskutečnil ve dnech 9. a 10. dubna 2018 souběžně s národní konferencí ISSS, letos oficiálně podpořil i Visegrádský fond. Na dvoudenní konferenci v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové se setkali zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří se věnují problematice informatizace společnosti, rozvoji e-governmentu a reformě veřejné správy, s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku.

Mezi hlavními tématy konference V4DIS 2018 nechyběly informace o klíčových projektech, které se podařilo rozpracovat nebo dokončit, představily se příklady dobré praxe a diskutovalo se i o hlavních výzvách v oblasti informatizace veřejné správy a digitalizace života. Mezi důležitá témata patřily stav e-governmentu na lokální úrovni a jeho další rozvoj, koncept „smart cities“ a „smart regionů“ nebo využití ICT v propagaci turisticky zajímavých lokalit, a to vše především z pohledu regionu V4. Zajímavé byly i přednášky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, využití geoinformací či zkušeností z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou.

Součástí oficiálního programu konference V4DIS bylo také setkání účastníků soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“, které se odehrálo v pondělí odpoledne v projektové laboratoři a kde obdrželi finalisté slovenské soutěže pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR. V pondělí proběhlo i uzavřené jednání zástupců České národní koalice pro digitální pracovní místa a slovenské Národné koalície pre digitálne zručnosti a povolania, jehož se zúčastnila rovněž koordinátorka národních koalic v EU Pia Groenewolt z Bruselu.

Hlavním organizátorem konference V4DIS byl tradičně spolek Český zavináč, spolupořadatelem opět Kraj Vysočina, který byl před dvěma lety hlavním realizátorem rozsáhlého projektu LDA-V4 mapujícího stav informatizace veřejné správy v regionu V4, a na celkové koncepci akce se významně podílela města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2018 byly vedle obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer v Klicperově divadle či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří obdrželi pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR.