V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 3—5, 2016, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Zemřel Marián Minarovič, generální tajemník Únie miest a obcí Slovenska

08.03.2016

Včera jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že v pátek 4. března náhle zemřel Marián Minarovič, generální tajemník Únie miest a obcí Slovenska.

Marián Minarovič

Pan Minarovič se výrazně zasloužil o rozvoj (nejen) e-governmentu na Slovensku a po dlouhá léta také velmi úzce spolupracoval na přípravách konference ISSS/V4DIS.

Jeho zkušenosti a aktivní přístup k organizaci slovenské účasti na konferenci výrazně napomohly rozvoji mezinárodní části akce a připravily podmínky pro navázání mnoha společných přeshraničních a mezinárodních projektů českých a slovenských měst a obcí.

Oficiální tisková zpráva