V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6—8, 2014, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Eurocrest 2014 – Úštěk, Banská Bystrica a Kolobrzeg

07.04.2014 13:30:00, Hradec Králové

_10c3389.jpg _10c3392.jpg _10c3402.jpg

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Úštěk, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle toho také oficiální stránky slovenské Banské Bystrice a polského města Kolobrzeg. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu sedmnáctého ročníku konference ISSS v Hradci Králové (ISSS/V4DIS 2014) – tentokrát proběhlo vyhlášení v projektové laboratoři v pondělí po poledni.

Vyhlašovatelem čtrnáctého ročníku soutěže Eurocrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je například TeleCities. Soutěž Eurocrest vychází ze zkušeností získaných při organizaci soutěže Zlatý erb pořádané v České republice s přihlédnutím ke konzultacím odborníků z Evropské unie.

Cílem Eurocrestu je, podobně jako u soutěže Zlatý erb, ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní správy a samosprávy účinně využívat informačních technologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy. Touto cestou tak chtějí pořadatelé přispět ke zrychlení rozvoje služeb evropských institucí veřejné správy.