V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6—8, 2014, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Projev Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro digitální agendu, při slavnostním zahájení konference ISSS/V4DIS 2014

07.04.2014 14:15:00, Hradec Králové, English English

Žijeme v těžkých časech. Mladí lidé nemají zaměstnání, naději, příležitosti. Zároveň jsou zvyklí používat digitální nástroje, které jsou rychlé, jednoduché a pohodlné. Vlády si nemohou dovolit plýtvat finančními prostředky – musí však přinášet nové technologie pro stále náročnější občany. Existuje riziko, že občané ztratí víru v politiky a v politiku jako takovou.

Naděje je v nové digitální technologii. Digitální nástroje již dnes zasahují do všech oblastí naší činnosti, nejde pouze o oblast telekomunikací nebo jen o oblast ICT. Jde o inovace všude. A neméně pak ve veřejném sektoru.

Polovinu nárůstu produktivity dnes tvoří informační a komunikační technologie. Vysokorychlostní internet znamená růst, zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění na mezinárodní úrovni. Vlády zítřka musí být e-vlády (e-governments).

Na scénu vstupují témata jako je cloud computing, bigdata a sítě 5G. John, Paul, George a Ringo nového budoucího internetu. Hladký, výkonný, rychlý a všude. Jsme připraveni využít příležitosti? Jsou naši dodavatelé připraveni poskytnout tyto nové služby? Naše vlády připraveny je nabídnout? Naši občané připraveni je používat a věřit jim?

Myslím, že ano. Ale jen když se náš kontinent spojí, otevře a zabezpečí. Minulý týden Evropský parlament ukázal, že tyto principy také podporuje. Každá evropská domácnost má dnes alespoň základní internetové připojení. Nové služby však vyžadují nové, rychlejší sítě – a téměř polovina domácností takové pokrytí nemá.

Zde v České republice přibližně jeden ze šesti dospělých nikdy nepoužil internet, nikdy nevyužil online připojení. Je to mnohem méně než v předešlém roce, ale stále méně než je průměr v EU. Přesto ale nesmíme zapomínat, že téměř polovina lidí v produktivním věku v EU používá počítač a naprostá většina potřebuje nějakou digitální dovednost. Více než milion Čechů nemá možnost využít širokých možností internetového připojení – najít práci, spojit se s přáteli a rodinou nebo využít dostupné veřejné služby.

Zpřístupnění státní správy umožní dělat úžasné věci, s otevřeným přístupem k veřejným informacím a vědeckým výsledkům – daňoví poplatníci tak dostanou výkonný nástroj a v něm zpět, za co si sami zaplatili. S online službami, které umožňují efektivnější, přístupnější a čitelnější veřejné služby – příkladem může být třeba zdravotnictví, pacienti mohou mít k dispozici účinný nástroj, aniž by ztratili nezávislost. S otevřením samotného procesu rozhodování, s digitálními nástroji, které umožní snadněji pochopit postupy – a zjednoduší možnost se jich účastnit.

V oblasti online je důvěra zcela zásadním tématem. Čelíme celé řadě hrozeb. Nejsou to jen špehové – ale i hakeři, nabourání systémů, podvodníci, zločinci. Nemluvě o nejistotě, která je spojena s každou novou technologií – co dostanu za svoje peníze? A komu mohu věřit?

Pokud jde o nové služby, jako je například cloud, je velice důležité, abychom si nenechali ujít příležitost. Je na čase se chránit, vybudovat bezpečnost a důvěru. Víme, že nedostatek důvěry drží zpátky trh cloudu. Posilme důvěru, zbavme se nejasností a uvidíme, jak moc se to vyplatí každému dodavateli, každé vládě, každé firmě.

Samozřejmě to nepůjde, pokud si každá země bude stavět vlastní národní hradby. Pak tu budeme mít pouze 28 malých trhů, které budou sami o sobě příliš malé na to, aby to cokoli změnilo. Potřebujeme společný přístup k našemu společnému trhu.

Evropské partnerství cloudu (European Cloud Partnership) nedávno přineslo několik nápadů, jak to udělat – předložit pružný soubor úspěšných řešení. Právě teď o tom probíhá diskuse – do 2. května. Pošlete svoje návrhy – a udělejme si cloud pro Evropu, který bude sebevědomější a přehlednější.

Tady jsou dva náměty pro vás v České republice:

Za prvé – využijte možností, které vám EU nabízí. Zvlášť pak příležitost investovat do budoucnosti. Z minulých programů pro výzkum a inovaci již Česká republika dostala téměř 40 milionů euro. Z projektu Mosaic pro lepší služby cloudu. Pro spuštění služeb na mezinárodní úrovni jako jsou veřejné zakázky do oblasti eHealth. Na mnoho projektů v oblasti robotiky – příhodné pro zemi, kde se roboti zrodili a stále mají silné postavení. Program Horizont 2020 bude největší program pro výzkum a inovaci. Investice do bezpečnosti, do budoucnosti internetu, do podnikatelů a startupů. Navíc mezinárodní internetové služby financované prostřednictví programu Connecting Europe Facility.

Důležité je zajištění vysokorychlostního připojení více lidem. Evropské Fondy soudržnosti a Strukturální a investiční fondy nyní objevují neskutečnou sílu ICT projektů pro zvyšování růstu: vysokorychlostní připojení a dovednosti. Toto se v současné době musí stát jádrem každé regionální politiky.

Můj druhý námět – nezapomeňte na podporu jednotného trhu. Dnes žijeme ve věku komunikace. Je tedy zločin, že tato oblast nevyužívá svobod jednotného trhu. Naše sítě a služby, které je využívají, nepotřebují bariéry. V online světě by neměly být hranice – ty jsou pravým opakem internetu! Dnes je často jedinou připomínkou vnitřních hranic bzučící telefon v kapse. Přesto už měly dávno zmizet.

Téměř polovina Evropanů si vypne mobilní data, když jedou do zahraničí, jen aby se vyhnuli velkým roamingovým poplatkům. To je ale nesmírná škoda – to si rovnou mohli sebou přibalit cihlu! To je tedy spojený kontinent. Je na čase, abychom to změnili. Roaming je nejviditelnější překážka v rámci jednotného telekomunikačního trhu. Ale není jediná.

Potřebujeme také sítě, které opravdu a bez překážek překročí hranice. S jednotnými pravidly ohledně prostředků, které je podpoří – jako je spektrum. Nechci, aby se budoucí inovace zastavily na hranici. Tato oblast je pilířem naší připojenosti a ekonomiky – je na čase podpořit ji aktivně na jednotném trhu, s inovativní a investiční silou, tak aby dokázala překročit hranice a čelit budoucnosti. Poskytnout nové služby, které vyhoví konkrétním požadavkům každé firmy a každého občana.

Vezměte si třeba neustále rostoucí počet služeb v e-governmentu. Být stále více online je pro veřejné služby dobrá zpráva. Ať už se chcete zapsat na univerzitu nebo se přihlásit do veřejné soutěže. Je to jednodušší, levnější, rychlejší. Ale aby byla výhra dvojnásobná – musíte pracovat i na mezinárodní úrovni. EU potřebuje taková pravidla, aby vaše e-identifikace fungovala – ať jste kdekoli. Schválení tohoto zákona byl velký úspěch pro každého občana, firmu a státní službu.

Naše společnost byla kdysi postavena na uhlí a oceli. Teď je čas přizpůsobit se budoucnosti – pojďme společně budovat společnost postavenou na připojení a spektru, na kreativitě a startupech. Udělejme to a bude z toho těžit každá vláda a každý občan.

Děkuji vám.

Odkazy