V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 6—8, 2014, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Visegrádská konference V4DIS 2014 zahájena

07.04.2014 9:15:00, Hradec Králové

Tradičně v 9 hodin byl v Jednacím sále kongresového centra Aldis za přítomnosti řady zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen jedenáctý ročník konference V4DIS. Za předsednickým stolem se objevili senátor Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, generální sekretář Únie miest Slovenska Marian Minarovič, ředitelka Mezinárodního visegrádského fondu Karla Wursterová i ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín.

Letošní ročník tradičního setkání zástupců veřejné správy visegrádských zemí se zaměřuje především na aktuální stav eGovernmentu v celém regionu V4. Se svými příspěvky vystoupili Marian Minarovič za Unii miest Slovenska, analytik Jan Petrůj z IDC CEMA, Peter Skirka z VITA software s problematikou programového vybavení pro stavební úřady na Slovensku, Andrzej Janicki z polské Alfa Omega Foudation s prezentací týkající se integrace systémů e-governance v zemích V4 nebo Jiří Průša z Metropolitní univerzity v Praze s tématem generických domén světových metropolí. Tradiční téma e-turismu a přeshraniční spolupráce bylo letos mírně potlačeno, řada příspěvků zahraničních hostů však byla rozdělena do dalších tematických bloků v rámci celého programu.

Doučástí konference V4DIS 2014 jsou ale i letos prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Ocenění soutěžící se letos navíc setkají s místopředsedkyní EK a komisařkou pro digitální agendu Neelie Kroes, která poctila svojí účastí sedmnáctý ročník konference ISSS. Zástupci veřejné správy zemí V4 během dne rovněž převezmou ocenění udělená v rámci tradiční soutěže EuroCrest.

Hlavními organizátory konference V4DIS 2014 je sdružení Český zavináč a Kraj Vysočina.