V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 7—9, 2013, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

ITAPA/OPIS 2013 – e-government nejen na Slovensku

04.06.2013, English English

Na jarní konferenci ITAPA/OPIS zaměřené na informatizaci Slovenské republiky i dalších zemí (30. května v Bratislavě), se sešla řada osobností, které se podílejí na rozvoji e-governmentu, elektronických služeb pro občany, dostupnosti vysokorychlostního internetu apod. Mezi účastníky hlavních jednání nechyběli například Digitální šampion SR Peter Pellegrini, generální ředitel informatizace společnosti na MF SR Pavel Bojňanský, ředitel konference ITAPA Michal Ivantyšyn, generální ředitel NASES Ivan Ištvánffy nebo Gediminas Šečkus z Litvy.

Hlavní lídři informatizace zformulovali 7 hlavních překážek úspěšného dokončení hlavních informatizačních projektů v SR, mezi něž patří podobně jako jinde problémy s veřejnými zakázkami, neustálé změny v projektových týmech nebo nepřipravenost legislativy.

Jedním z důležitých bodů jednání byl také nový celoslovenský koncept digitalizace školství, hovořilo se i o čerpání finančních prostředků z evropských fondů, o nově schváleném zákoně o e-governmentu nebo o přípravě projektu Ústředního portálu veřejné správy SR. Stranou samozřejmě nezůstaly ani diskuse o rozšíření internetové infrastruktury a zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení pro všechny občany.