V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 7—9, 2013, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

V4DIS 2013 – 10. ročník konference minulostí

10.04.2013, English English

Desátý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), kde se každoročně setkávají zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, úspěšně skončil v úterý 9. dubna v Hradci Králové. Jako obvykle akce doprovodila dvoudenní program renomované národní konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Visegrádské konferenci poskytl osobní záštitu místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a podpořil ji Mezinárodní visegrádský fond (IVF).

Program setkání, jehož se zúčastnila celá řada zástupců veřejné správy nejen ze všech čtyř zemí visegrádského regionu, ale i z dalších evropských států, jako obvykle zahrnoval aktuální informace o rozvoji e-governmentu, prezentace projektů z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce či zkušenosti z implementace moderních technologií.

Nejdůležitějším bodem programu letos bylo vyhodnocení rozsáhlého osmnáctiměsíčního projektu LDA-V4 (Lokální digitální agenda v zemích V4), který mapoval stav veřejné správy Visegrádského regionu a na němž spolupracovala řada subjektů veřejné správy ze všech čtyř členských zemí Visegrádu. Hned po slavnostním zahájení konference mu byl věnován v programu poměrně velký prostor a s jeho výsledky posluchače seznámili Ing. Petr Pavlinec jako zástupce hlavního realizátora, Kraje Vysočina, a Ing. Jaroslav Šolce z Magistrátu hl. m. Prahy, který byl koordinátorem projektu. V dalším programu konference V4DIS 2013 pak následovaly přednášky a prezentace zástupců státní správy i samospráv visegrádských zemí, mezi nimiž nechyběly příspěvky Únie miest Slovenska (Marian Minarovič), analytické firmy IDC CEMA (Mark Yates), polského Gdaňsku (Joanna Zbierska), zástupců slovenských měst Bratislavy (Marek Papajčík) a Turčianských Teplic (Michal Sygút) a řada dalších…

Tradiční součástí programu konference V4DIS 2013 jsou každoročně prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti – letošním vítězem se stal Jan Oliva z Gymnázia Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce. Zástupci veřejné správy zemí V4 (Most, Bratislava a polské Tychy) během slavnostního večera rovněž převzali ocenění udělená v rámci tradiční soutěže EuroCrest.

Hlavním organizátorem konference V4DIS 2013 bylo tradičně sdružení Český zavináč, na přípravě akce se podíleli Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a partneři ze zemí V4 – Únia miest Slovenska a město Moldava nad Bodvou, město Karcag (Maďarsko) a nadace Alfa-Omega Foundation, města Radkow, Rybnik, Gdaňsk a okres Swidnica (Polsko).

Prokop Konopa, manažer komunikace