V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 3—5, 2011, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Soutěž JuniorErb pro mladé talenty ze zemí V4

1/18/2011, English English

V rámci programu konference V4DIS 2011 budou vyhlášeny výsledky dalšího ročníku soutěže mladých talentovaných internetových tvůrců ze zemí Visegrádského regionu. Úspěšné projekty budou navíc představeny v projektové laboratoři a prezentovány účastníkům konference. Soutěž JuniorErb se koná pod osobní záštitou 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky. V letošním ročníku mají zájemci možnost se přihlásit i do krajských kol v krajích Vysočina, Plzeňském a v Praze, ocenění účastníci postoupí do celostátního finále.

Junior Erb

Koncept soutěže JuniorErb volně navazuje na několik úspěšných a dlouhodobých projektů, které přesahují rámec České republiky – aktivitu Junior Internet, jež se stala odrazovým můstkem pro řadu mladých lidí věnujících se aktivně internetu, stále populárnější soutěž Zlatý erb, která hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů, a konferenci ISSS/LORIS/V4DIS – prestižní mezinárodní akci a platformu, na níž si politici, zástupci veřejné správy, odborníci a dodavatelé moderních technologií a služeb každoročně vyměňují zkušenosti a diskutují o dalším rozvoji informatizace veřejné správy v České republice, visegrádském regionu i dalších evropských zemích.

Soutěž je určena mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti. Hlavním cílem je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné.