V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society
V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society V4DIS--Visegrad Group for Developing Information Society April 3—5, 2011, Prague & Hradec Kralove, Czech Republic

Konference V4DIS v dubnu 2011 již po osmé

12/1/2010, English English

Ve dnech 4.–5. dubna 2011, souběžně s programem 14. ročníku konference ISSS/LORIS, se uskuteční již poosmé i pracovní setkání zástupců zemí Visegrádské čtyřky – konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Tato akce je nedílnou součástí dlouhodobého projektu zahájeného v roce 2004, který se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií ve sféře veřejné správy a moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci špičkových projektů, a to v širším středoevropském kontextu.

Záštitu nad konferencí V4DIS převzal podobně jako v předchozích létech Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, který v posledních létech pravidelně zdůrazňuje, že "podobné akce spolehlivě potvrzují, že regionální spolupráce a výměna zkušeností má hluboký smysl, zvlášť když se jedná o sousední země s podobnou ekonomikou, historickým vývojem i řadou společných problémů."

"Chceme dále podpořit výměnu zkušeností v oblasti rozvoje e-governmentu a souvisejících oblastí, jako je například e-turismus, a to na stabilní mezinárodní platformě, kterou se nám v posledních létech podařilo s podporou Mezinárodního visegrádského fondu vybudovat," říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. "Věřím, že připravovaná akce opět výrazně přispěje k dalšímu rozvoji informační společnosti na obecní i regionální úrovni, stejně jako k posílení spolupráce měst a regionů v zemích V4."

Mezi hlavními tématy konference nebudou jako obvykle chybět například projekty z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, zkušenosti z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou a ukázky best practices. Tradiční součástí konference V4DIS bude i prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Zástupci veřejné správy zemí V4 rovněž převezmou ocenění udělená v rámci tradiční soutěže EuroCrest.

Hlavním organizátorem konference V4DIS 2011 je sdružení Český zavináč, na přípravě akce se dále podílejí Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a partneři ze zemí V4 – Únia miest Slovenska, město Karcag (Maďarsko) a nadace Alfa-Omega Foundation, města Walbrzych, Radkow a okres Swidnica (Polsko).